Scroll down for project info.

Brİf

Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan proje finansmanı ile yürütülen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar [POSTHARVEST]" isimli proje Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında desteklenmektedir. Proje; Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından koordine edilmekte olup, projede dört ülkeden proje paydaşları ile birlikte çalışılmaktadır. Bizde yaptığımız kurumsal çalışmalar ile projenin hayata geçmesinde rol oynadık. Bu keyifli projede bizimle çalışmayı tercih ettikleri için Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne, Avrupa Komisyonu temsilcilerine, Erasmus+ yöneticilerine teşekkür ederiz.

Post Harvest Project